Để xây dựng một nền hành chính hiện đại

Chủ nhật - 21/05/2017 09:41

Để xây dựng một nền hành chính hiện đại

Để xây dựng một nền hành chính hiện đại
Bên lề hội nghị Tham vấn các giải pháp nâng cao chất...

Bên lề hội nghị Tham vấn các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị hành chính công (PAPI) tỉnh Quảng Ninh năm 2017 và các năm tiếp theo, do UBND tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra vào sáng 20/5, tại TP Hạ Long, PV Báo Quảng Ninh đã phỏng vấn nhanh một số đại biểu tham gia hội nghị về các giải pháp xây dựng nền hành chính hiện đại.

 

Tin liên quan
Để xây dựng một nền hành chính hiện đại

Đồng chí Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ:“Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ"

Chúng ta đang trong quá trình thực hiện mục tiêu “xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”. Một chính phủ kiến tạo, phát triển liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân thì càng cần phải có những cán bộ có đức, có tài, và có khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển. Do đó, công tác cán bộ nói chung và công tác tuyển chọn người vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị địa phương cần phải được đổi mới, để có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình hiện nay. Do đó, trước hết, cần phải nâng cao chất lượng đầu vào khi tuyển chọn lao động thông qua tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người học và xã hội về cách lựa chọn ngành nghề, trình độ đào tạo phù hợp với khả năng của bản thân, nhu cầu thị trường lao động. Cùng với đó, rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, sớm hoàn thành Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị. Từ đó, làm căn cứ xác định biên chế và là cơ sở xác định vị trí việc làm cần thiết để thực hiện nhiệm vụ trong mỗi đơn vị. Đồng thời, đánh giá, bố trí, đào tạo, điều động, luân chuyển cán bộ và tinh giản đối với những cán bộ không đạt tiêu chuẩn. Thêm nữa, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng vào khu vực công đảm bảo công khai minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành công vụ, nhiệm vụ của công chức viên chức; xác định trách nhiệm và xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm

Để xây dựng một nền hành chính hiện đại - Ảnh minh hoạ 2

Đồng chí Phạm Văn Điệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: “Nâng cao, phát huy vai trò hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) là một nội dung quan trọng thuộc trục trách nhiệm giải trình với nhân dân, sẽ góp phần nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Hiện nay, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đều có Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ). Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã quan tâm phối hợp trong việc thành lập, kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ và duy trì hoạt động của các Ban TTND. Qua đó, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng chính quyền vững mạnh. Nhằm góp phần nâng cao chỉ số PAPI tỉnh Quảng Ninh, cần phải đổi mới, phát huy vai trò hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCĐ, lựa chọn giới thiệu những người có tâm huyết, tự nguyện; quan tâm chỉ đạo về tổ chức hoạt động, kinh phí tập huấn hàng năm đối với Ban TTND… Đồng thời, MTTQ tiếp tục phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, cán bộ đảng viên, công chức về chỉ số PAPI, nâng cao ý thức trách nhiệm trong tham gia giám sát, phản ánh, kiến nghị; tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh hoạt động của Trung tâm hành chính công (TTHCC) cấp huyện, bộ phận một cửa hiện đại cấp xã; giám sát kiểm tra thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở

Để xây dựng một nền hành chính hiện đại - Ảnh minh hoạ 3

Đồng chí Đặng Bá Bắc, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu: “Mở lớp tập huấn triển khai các phần mềm hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc hệ thống chính quyền điện tử”

Thời gian qua, Bình Liêu đã tăng cường thực hiện giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công từ công tác quán triệt, phổ biến tuyên truyền đến việc thực hiện từng trục nội dung trong nâng cao chỉ số PAPI, như: lãnh đạo địa phương, đơn vị trực tiếp đối thoại với nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn; phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, tiến hành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 81 thủ tục/9 lĩnh vực đã được thực hiện. Tới đây, nhằm nâng cao hơn nữa chỉ số PAPI, huyện sẽ thường xuyên rà soát cập nhật các TTHC mới ban hành, sửa đổi, thay thế, bãi nhiệm. Bình Liêu phấn đấu đến hết năm 2017, hoàn thành việc triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã tại 8/8 xã, thị trấn trên địa bàn, hoàn thiện cơ sở vật chất và đưa bộ phận này vào hoạt động ổn định. Địa phương đề nghị tỉnh mở lớp tập huấn triển khai các phần mềm hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc hệ thống chính quyền điện tử đối với cán bộ công chức, nhất là đối với cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí mua sắm các thiết bị điện tử bảo đảm cho Trung tâm Hành chính công thực hiện cung cấp dịch cụ công trực tuyến mức độ 3, xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

Để xây dựng một nền hành chính hiện đại - Ảnh minh hoạ 4

Đồng chí Trần Doãn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Lầm, TP Hạ Long:“Tạo sự công khai, minh bạch và hài lòng của nhân dân trên 6 trục nội dung về nâng cao chất lượng quản trị hành chính công”

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, thành phố về việc nâng cao chỉ số PAPI, UBND phường Hà Lầm (TP Hạ Long) đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đến toàn thể cán bộ công chức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ công chức phường. Trong đó, tập trung thực hiện công khai minh bạch các hoạt động, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn phường. Để thực hiện tốt công tác này, phường đã tổ chức hội nghị công bố, công khai quy hoạch, chế độ chính sách… của mỗi dự án, và niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, nhà văn hóa khu phố và trên loa truyền thanh của phường. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, ủng hộ chủ trương GPMB thực hiện các dự án… Nhờ đó, trong năm 2016, phường đã hoàn thành công tác GPMB nhiều dự án lớn. Để nâng cao hơn nữa chỉ số PAPI, chúng tôi sẽ nghiêm tục rút kinh nghiệm những nội dung chưa được nhân dân đánh giá cao. Từ đó, kịp thời tuyên tuyền và thực hiện tốt các nội dung công việc, tạo công khai minh bạch và hài lòng cho nhân dân. Chúng tôi đề nghị đơn vị chuyên môn khảo sát, đánh giá chỉ số PAPI cần khảo sát trên diện rộng về hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh đối với đối tượng là người được lựa chọn ngẫu nhiên và đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng…

Để xây dựng một nền hành chính hiện đại - Ảnh minh hoạ 5

Đồng chí Mai Văn Dự, Chủ tịch UBND phường Phương Đông, TP Uông Bí: "Tăng cường sự tham gia của nhân dân ở cơ sở"

Bám sát sự chỉ đạo của  tỉnh, thành phố, UBND phường Phương Đông đã tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp đối với từng trục nội dung về nâng cao chỉ số PAPI. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt các giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân đối với công tác cải cách hành chính tên địa bàn, như: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, ban hành quy chế, bố trí lịch tiếp công dân; thực hiện nghiêm túc những nội dung công khai để dân biết, dân bàn, dân quyết định và giám sát. Thời gian tới, nhằm tăng cường hơn nữa sự tham gia của người dân đối với công tác nâng cao chỉ số PAPI, địa phương sẽ đẩy mạnh công nghệ thông tin tuyên truyền tạo cơ hội cho người dân tiếp cận với các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, đặc biệt chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính; tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; công khai minh bạch trong thu chi ngân sách, công khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương để người dân được biết, tham gia, giám sát; thường xuyên lấy ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức cơ quan về mức độ hài lòng trong giải quyết các TTHC tại UBND phường để kịp thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện; kiểm tra giám sát việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức.

Tác giả bài viết: Trúc Linh (thực hiện)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây