Động lực mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chủ nhật - 21/05/2017 09:46

Động lực mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Động lực mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,...

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Việc ban hành nghị quyết đặc biệt quan trọng này một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng kiên quyết, kiên trì đấu tranh, đẩy lùi suy thoái; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.

Động lực mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
UBND TX Đông Triều ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017. Ảnh: THU TRANG (Trung tâm TT&VH Đông Triều)

Cùng với các địa phương, đơn vị trong cả nước, Quảng Ninh đã tích cực triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Tỉnh uỷ Quảng Ninh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Cấp uỷ các cấp đã chỉ đạo cụ thể cho từng ngành xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với đơn vị. Đặc biệt, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, đã khẳng định: “Trọng tâm của việc triển khai thực hiện Nghị quyết là các cấp uỷ, tổ chức đảng phải nhận diện cho đúng, cho trúng có 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Từ đó xác định giải pháp xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, khắc phục những yếu kém, củng cố niềm tin trong nhân dân”.

Để cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU (ngày 3-12-2016) “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017” với 18 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần phải thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy định số 01-QĐ/TU (ngày 16-12-2016) “Về việc thực hiện văn hoá công sở của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh”; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 611/KH-UBND (ngày 25-1-2017) triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Tỉnh và các đảng bộ trực thuộc đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); đồng thời chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/TU (ngày 10-3-2017) về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đến đầu tháng 2-2017, 21/21 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và 798/798 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc học tập Nghị quyết, đạt tỷ lệ 95% số cán bộ, đảng viên tham gia.

Đặc biệt, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05-CT/TW, năm 2017 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất xác định chủ đề công tác là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”. Tỉnh đã xác định đây chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ... Thực hiện chủ đề công tác năm, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện quy chế văn hoá công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, công khai các quy định này để người dân giám sát.

Động lực mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Ảnh minh hoạ 2
TP Hạ Long ra quân lập lại trật tự đô thị.

Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh đã đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, công vụ. Cụ thể là thực hiện nghiêm chủ trương về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, không uống bia rượu buổi trưa trong những ngày làm việc, ý thức chấp hành giờ làm việc, giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức đối với tổ chức, cá nhân... Các đảng bộ trong tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; rà soát, đề nghị xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”...  Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm. Trong quý I-2017, nhiều đơn vị, địa phương đã nghiêm túc kiểm điểm cán bộ, đảng viên vi phạm, như: Cục Hải quan tỉnh đã nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với 24 trường hợp đi muộn, về sớm, vi phạm thời giờ làm việc và đã xử lý hạ mức phân loại chất lượng công tác đối với 1 trường hợp chậm trễ xử lý công việc; TX Đông Triều đã kiểm điểm nhắc nhở và rút kinh nghiệm đối với 2 công chức cấp xã; UBND huyện Ba Chẽ nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với 1 công chức đi làm muộn, 5 công chức chưa đeo thẻ khi làm việc (UBND các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc); UBND huyện Hải Hà nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với các trường hợp công chức cấp xã đi làm muộn ở xã Phú Hải...

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp uỷ đảng trong toàn tỉnh đang tiếp tục cụ thể hoá và triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể để thể hiện quyết tâm “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết.

Tác giả bài viết: Hà Chi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây